בקרה כללי המשחקים

תוריד בחינם את תכנת הקזינו המתקדמת ביותר בעולם בקרה ( )

 בקרה כללי המשחקים תוריד קלפי המשחק

כללי בקרה ( קלפי המשחק )

בקרה הנו משחק קלפים מרתק אשר שיחק תפקיד חשוב בסרט המפורסם של הסוכן הבינלאומי בונד קזינו מלכותי. המשחק הומצא באיטליה בימי הביניים. קלפי המלוכה והעשיריות נחשבים 0 כאשר ברוב משחקי הקלפים האחרים קלפים אלה מקבלים ערך גבוה. מתישהו במהלך ההיסטוריה, המשחק עבר מאיטליה לצרפת ובה המשחק אומץ ע"י האצולה. כיום בקרה הנו אחד המשחקים האהובים ביותר בעולם. אסים מקבלים ערך 1, וכל שאר הקלפים מקבלים את הערך הנקוב.

השחקן מהמר למי משתי הידיים (של "השחקן" או של "הבנק") יהיה סך הנקודות הקרוב ביותר ל- 9. הנך יכול להמר על כל אחד מהאפשרויות: שחקן, בנק או תיקו.

חלוקת הקלפים

כל יד מקבלת לפחות שני קלפים ולכל היותר שלושה. את המשחק משחקים עם שמונה חפיסות קלפים. הקלף הראשון והשלישי שמחולקים מה"נעל" (חפיסת הקלפים), ניתנים ל"שחקן", ואילו השני והרביעי ניתנים ל"בנק". במקרה הצורך, מחלקים לכל יד קלף שלישי, בהתאם לכללים המפורטים בטבלה שלהלן. כל הקלפים המחולקים מופיעים חשופים (ניתן לראות את ערכם).

ערך הקלפים:

מחשבים את סכום הקלפים הכולל של כל יד ומתייחסים לספרה האחרונה של סכום זה. לפיכך ביד שמקבלת 8 ו-9 הספרה האחרונה של הסכום הנה 7 משום שהסכום הוא 17. זאת הסיבה שהעשיריות וקלפי המלוכה שווים 0. אך ורק הספרה האחרונה של הסכום הכולל נחשבת ולכן 10 שווה 0. טווח התוצאות של כל יד יהיו בין 0 לבין 9 ולכן להבדיל מהבלאק ג'ק, לא קיים הסיכון לעבור איזשהו סכום מקסימלי אשר גורם להפסד.

דוגמאות לחישוב התוצאות:

דרך הטבע

כיוון שמטרת כל יד היא להשיג סכום קרוב ל-9 ככל האפשר, לקבל תוצאה 8 או 9עם שני הקלפים הראשונים נחשב לדבר טוב ורצוי. מצב זה נקרא "דרך הטבע" ואם אחת הידיים משיגה תוצאה כזאת אזי שתי הידיים חייבות לעמוד.

המשחק

שני קלפים גלויים מתחלקים הן לשחקן והן לבנק. אם לאחד מהם יש תוצאה 8 או 9 (דרך הטבע) אז הוא מנצח. אם לשניהם יש מצב דרך הטבע אז הסכום הגבוה מנצח (בין 8 ו-9). במידה ולשניהם אותו מצב "דרך הטבע" אזי התוצאה היא תיקו.

אם לאף אחד אין 8 או 9 אז המשחק ממשיך ועל השחקן לשחק.

השחקן עומד אם תוצאתו 6 או 7. אם תוצאתו קטנה מ-6, השחקן מושך קלף אחד ומקבל תוצאה חדשה בהתבסס על הספרה האחרונה של הסכום של שלושת הקלפים.

כללים עבור השחקן

כשהספרה האחרונה של סכום שני הקלפים הראשונים של השחקן שווה פעולת השחקן
0, 1, 2, 3, 4, 5 DRAW
6, 7 STAND
8, 9 STAND (דרך הטבע)

עכשיו משחק הבנק. כשהשחקן עומד בתוצאה 6 או 7 (לכן השחקן לא משך קלף), אופצית משחק הבנק פשוטה: הבנק חייב למשוך קלף בכל תוצאה בין 0 ל-5 ולעמוד ב-6 ו-7.

כללים עבור הבנק כשהשחקן עומד בתוצאה 6 או 7

כשהספרה האחרונה של סכום שני הקלפים הראשונים של הבנק שווה פעולת הבנק
0, 1, 2, 3, 4, 5 DRAW
6, 7 STAND
8, 9 STAND (דרך הטבע)

כאשר השחקן מושך קלף שלישי, אופציות משחק הבנק הופכות למעניינות יותר. הבנק עומד בתוצאה 7 אבל מושך או עומד בתוצאה 6 או פחות, הכל תלוי בערך הקלף השלישי של השחקן (ולא בתוצאת יד השחקן). החוקים לגבי התנהגות הבנק מפורטים כדלקמן:

כללים עבור הבנק כשהשחקן מושך קלף שלישי

תוצאת
הבנק
הקלף השלישי של השחקן
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 S S S S S S S S S S
6 S S S S S S D D S S
5 S S S S D D D D S S
4 S S D D D D D D S S
3 D D D D D D D D S D
2 D D D D D D D D D D
1 D D D D D D D D D D
0 D D D D D D D D D D
S = STAND D = DRAW

זכייה

בקרה כללי המשחקיםIndex Royal Vegas Casino