בלאק ג'ק 21 כללי המשחקים

תוריד בחינם את תכנת הקזינו המתקדמת ביותר בעולם בלאק ג'ק 21 ( )

 בלאק ג'ק 21 כללי המשחקים תוריד משחקי לוטו

כללי בלאק ג'ק ( משחקי לוטו )

בלאק ג'ק הנו משחק מאוד פופולרי שהומצא בצרפת במאה ה-16. שמו המקורי היה עשרים ואחד (בשפה הצרפתית) ועדיין שם זה קיים וידוע במקומות רבים בעולם. השם האנגלי בלאק ג'ק התחיל להחליף את השם הקודם מאז ששחקן אחד קיבל אס ונסיך (jack) (באנגלית) כששני הקלפים היו מאותו סוג ובצבע שחור (black).

מטרת המשחק היא שסכום הקלפים של השחקן יהיה כמה שיותר קרוב ל-21 אבל מבלי לעבור מספר זה.

משחק
השחקן מניח את ההימור שלו במרכז מעגל ההימורים. הדילר מחלק לכל שחקן שני קלפים גלויים, ושני קלפים לעצמו - אחד גלוי ואחד מוסתר.

הנך יכול לשחק עד שלוש ידיים בבת אחת בשולחן הבלאק ג'ק שלנו. פשוט תניח אסימונים על שולחן ההימורים בשלושת המקומות אשר נועדו לקבל אסימונים. זה הופך את המשחק להרבה יותר מעניין ומגדיל את הסיכויים שלך להרוויח.

ערכי הקלפים

תוצאות:

אם שני הקלפים הראשונים שמשך השחקן הם אס וקלף שערכו 10, הרי שהשיג "בלאק ג'ק" והוא זוכה בסכום ההימור כפול פעם וחצי (3 ל-2), זאת בהנחה שלדילר אין "בלאק ג'ק". אם גם לשחקן וגם לדילר יש בלאק ג'ק אז התוצאת ההימור היא תיקו. בכל המקרים האחרים, היד המנצחת תזכה בערך שווה לסכום ההימור (1 ל-1).

בלאק ג'ק יגבור על יד שגם מסתכמת ב-21 אבל מורכבת מיותר משני קלפים. לדוגמה: אס ו-10 חזק מ-10, 6 ו-5. במקרה זה יד הבלאק ג'ק מנצחת.

השחקן שלא השיג "בלאק ג'ק" יכול למשוך קלפים נוספים בניסיון להגיע לסכום קרוב ככל האפשר ל-21. השחקן יכול למשוך כמה קלפים שהוא רוצה והוא גם זכאי לעמוד ולהסתפק עם כל סכום בכל שלב המשחק. אבל אם הוא מושך קלפים ועובר את ה-21 הוא יוצא מהמשחק ומפסיד את סכום ההימור.

הדילר חייב למשוך קלף כל זמן שסך הנקודות שלו שווה ל-16 או קטן מ-16. הדילר חייב לעמוד כאשר סך הנקודות שלו הוא 17 ויותר.

המונחים הבלאק ג'ק

תהמר
תניח אסימונים על שולחן ההימורים על מנת להמר.

תהמר שנית
תניח אותו מס' אסימונים על שולחן ההימורים כפי שעשית ביד הקודמת.

DEAL
תתחיל את היד: תשחק את היד הנוכחית, שעליה הימרת את הסכום שהינחת על שולחן ההימורים.

HIT
תמשוך: לקיחת קלף נוסף מחפיסת הקלפים

STAND
תעמוד: אי-לקיחת קלף נוסף.

SPLIT
תפצל: השחקן משווה להימור המקורי ומפצל את שני הקלפים הראשונים לשתי ידיים נפרדות. על שני הקלפים להיות בעלי ערך שווה (לדוגמה זוג שמיניות, מלך ומלכה, וכד'). בידיים המפוצלות אס ועשר שווים "21" ולא "בלאק ג'ק". כלומר, בידיים המפוצלות בלאק ג'ק אינו משלם 3 ל-2 אלא 1 ל-1. בנוסף לכך, אחרי פיצול של זוג אסים, השחקן יוכל למשוך רק קלף אחד עבור כל אס.

DOUBLE
תכפיל את ההימור: השחקן יכול להחליט להכפיל את סכום ההימור המקורי לאחר שקיבל את שני הקלפים הראשונים (הכפתור הנועד לכך "DOUBLE" יעבור למצב פעיל ויינתן ללחוץ עליו אחרי ששני הקלפים הראשונים חולקו. אם השחקן סבור כי ינצח את היד הוא יכול ללחוץ על כפתור זה על מנת לנסות להכפיל את הרווח שלו. חשוב לציין כי ההימור המקורי יוכפל והשחקן יקבל קלף אחד נוסף באופן אוטומטי. השחקן יקבל קלף אחד נוסף בלבד. ההכפלה אסורה במקרה של "בלאק ג'ק" משום שהשחקן יעבור את ה-21 ויפסיד כשיקבל את הקלף הנוסף.

INSURE
ביטוח: אם הקלף הגלוי של הדילר הוא אס, השחקן יכול לקנות ביטוח בסכום השווה למחצית סכום ההימור המקורי שלו. שחקן יכול לקנות ביטוח אם הוא חושש שערך הקלף הנסתר של הדילר הוא עשר. אם זה אכן כך ולדילר יש "בלאק ג'ק", השחקן המבטח מקבל 2 ל-1. אם לדילר אין בלאק ג'ק, השחקן מאבד את הימור הביטוח והמשחק ממשיך כרגיל.

PASS
אין לקבל את הביטוח שמוצע ביד הזאת. אם כפתור PASS נלחץ ולדילר יש בלאק ג'ק, השחקן מפסיד את ההימור המקורי שלו והמשחק נגמר ביד הנדונה (אלא אם כן, יש לשחקן בלאק ג'ק ובמקרה זה מדובר על תיקו). אם לדילר אין בלאק ג'ק, היד מתקיימת כרגיל.בלאק ג'ק 21 כללי המשחקיםIndex Royal Vegas Casino