פוקר קריבי פתוח כללי המשחקים

תוריד בחינם את תכנת הקזינו המתקדמת ביותר בעולם פוקר קריבי פתוח ( )

 פוקר קריבי פתוח כללי המשחקים תוריד קלפי המשחק

כללי פוקר קריבי פתוח ( קלפי המשחק )

'פוקר קריבי פתוח' הוא הגרסה הטכנולוגית של משחק הפוקר המפורסם אשר ידוע בעולם. כולם מכירים את אוניות הםאר שבים הקריבי אשר שטות בים הכחול האינסופי. המשחק קל, מהנה ומהיר מאוד. אתה משחק את היד עם הקלפים שקיבלת, אין כאן משיכת קלפים חדשים, אז אתה לא צריך להסתבך ולהסס לגבי איזה קלפים כדאי לך להחליף. כל שחקן משחק נגד הבית ולא אחד נגד השני. אתה צריך להמר את ההימור הבסיסי (ante), אז אתה מקבל את היד שלך ויכול לראות אחד מקלפי הדילר. ברגע זה אתה יכול או לוותר ולהיכנע או לשחק ולהגדיל את הימורך על מנת לראות אם אתה מנצח את הדילר.

משחק

הנך יכול לשחק עד שלוש ידיים בבת אחת בשולחן הפוקר שלנו. פשוט תניח אסימונים על שולחן ההימורים בשלושת המקומות אשר נועדו לקבל אסימונים. זה הופך את המשחק להרבה יותר מעניין ומגדיל את הסיכויים שלך להרוויח.

השחקן מתחיל לשחק ע"י כל שמניח את ההימור הבסיסי בעיגול שנועד לכך. לאחר מכן הוא לוחץ על הכפתורDeal

. השחקן מקבל חמישה קלפים גלויים כל עוד שהדילר מקבל ארבעה קלפים נסתרים ועוד קלף אחד המונח גלוי. לאחר שהשחקן מעריך את היד שקיבל מול היד שמולו, הוא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות.

  1. להיכנע, במקרה כזה היד נגמרת ויפסיד השחקן את סכום ההימור הבסיסי
  2. לשחק, במקרה כזה עליו להניח הימור נוסף בשטח ההימורים (bet), ששוויו כפול מסכום ההימור הבסיסי.

בשלב זה חושף הדילר את היד שלו ומשווה ליד של השחקן (אם לא נכנע).

הדילר חייב למלא דרישה אחת: להציג יד של אס ומלך או יותר מזה. אם הדילר לא עומד בדרישה, השחקן מרוויח מהדילר את סכום ההימור הבסיסי שלו ומחזיר לעצמו את סכום ההימור הנוסף.

אם הדילר מציג קלפים של אס/מלך או גבוה מכך והיד שלו גבוהה מיד השחקן, מפסיד השחקן הן את סכום ההימור הבסיסי והן את סכום ההימור הנוסף. אם היד של השחקן גבוהה יותר מזו של הדילר, זוכה השחקן בסכום ההימור הבסיסי, ואילו ההימור הנוסף מוכפל כמפורט בטבלה הבאה:

יד השחקן תשלום הבונוס
זוג אחד או פחות 1:1
שני זוגות 2:1
שלישייה 3:1
רצף ("קנטה") 4:1
צבע 5:1
פול האוס 7:1
רביעייה 20:1
רצף-צבע 50:1
רצף מלכותי 100:1

במידה ויש תיקו, כלומר, אם יד השחקן זהה ליד הדילר, ההימור אינו נחשב.

קופה מצטברת
לשחקן יש אפשרות להשתתף בקופה מצטברת. הסכום הנוכחי בקופה מוצג בפינה השמאלית העליונה של הלוח.

ההימור בקופה המצטברת הוא דולר אחד ליד. על מנת להשתתף, תשים $1 בחריץ הנועד לכך שנמצא מעל עיגול ההימור הבסיסי שלך.

אין זה משנה מה תוצאת היד מבחינת משחק הפוקר, כל שחקן שהימר על הקופה המצטברת וזכה יקבל בונוס עבור אותה יד לפי המפורט בטבלה שלהלן:

יד השחקן תשלום הבונוס
צבע $50
פול האוס $100
רביעייה $500
רצף-צבע 10% מהקופה
רצף מלכותי 100% מהקופה

דירוג ידיים בפוקר:

רצף מלכותי
היד הגבוהה ביותר. כל חמשת הקלפים הם מאותה סדרה וברצף מספרי והסדרה מתחילה עם אס. לדוגמה: A( לב), K( לב), Q( לב), J( לב), 10( לב)

דוגמה A, K, Q, J, 10

רצף-צבע
חמישה קלפים מאותה סדרה וברצף מספרי אך הסדרה אינה מתחילה עם אס. לדוגמה: 10( יהלום), 9( יהלום), 8( יהלום), 7( יהלום), 6( יהלום)
דוגמה 10, 9, 8, 7, 6

רביעייה
ארבעה קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 5( תלתן), 5( לב), 5( עלה), 5( יהלום)
דוגמה 5, 5, 5, 5, 2

פול האוס
שלושה קלפים בדירוג אחד ושניים בדירוג אחר. לדוגמה: K( תלתן), K( יהלום), K( לב), 4( עלה), 4( תלתן)
דוגמה K, K, K, 4, 4

צבע
חמישה קלפים מאותה סדרה. לדוגמה: K( יהלום), J( יהלום), 9( יהלום), 6( יהלום), 3( יהלום), 2( יהלום)
דוגמה K, J, 9, 6, 3

רצף ("קנטה")
חמישה קלפים ברצף מספרי (אסים אפשר להכניס בכל אחד מהקצוות). לדוגמה: 5( תלתן), 4( יהלום), 3( לב), 2( עלה), A( תלתן)
דוגמה 5, 4, 3, 2, A

שלישייה
שלושה קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 9( תלתן), 9( יהלום), 9( לב), A( עלה), 8( תלתן)
דוגמה 9, 9, 9, A, 8

שני זוגות
שתי קבוצות של שני קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 4( תלתן), 4( יהלום), J( לב), J( עלה), A( תלתן)
דוגמה 4, 4, J, J, A

זוג
שני קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 8( תלתן), 4( יהלום), J( לב), J( עלה), A( תלתן)
דוגמה 8, 4, J, J, A

הקלף הגבוה ביותר.
דירוג הידיים שאין בהן אף שילוב מן המתוארים לעיל נקבע לפי דירוג הקלף הגבוה ביותר. לדוגמה: A ( עלה), Q ( עלה), 9 ( יהלום), 6 ( עלה), 3 ( תלתן)
דוגמה A , K , 9 , 6 , 3

ניהול המשחק

Deal מתחיל את המשחק ע"י כך שמפעיל את המערכת שמחלקת יד לכל שחקן שהימר את ההימור הבסיסי שלו ולדילר. הכפתור Deal הופך למצב פעיל אך ורק כשלפחות הימור בסיסי אחד מונח על השלחון.

Re-Bet מניח את אותו הימור על אותו הימור בסיסי כפי שאתה הימרת ביד הקודמת שלך. אם אתה רוצה, אתה יכול להחליף את סכום הימורך לפני לחיצה על הכפתור Deal.

Clear מנקה את כל ההימורים שהונחו על שולחן ההימורים ומחזיר את הימוריך למאזן שלך.

אחרי לחיצת על הכפתור Deal, שלושת הכפתורים הללו ייעלמו והקלפים יתחלקו בין השחקנים שהניחו את ההימור הבסיסי על השולחן. אז מופיעים על המסך שני כפתורים חדשים:

Play ממשיך את המשחק ומניח על השולחן את ההימור הבסיסי השני או גיבוי באופן אוטומטי (סכום כפול מההימור הבסיסי הראשון). כפתור זה מביא את המשחק לשלב הבא ואם זה כבר השלב האחרון אז יד הדילר נחשפת על מנת לקבוע זכייה, הפסד או תיקו ביחס לכל הידיים שלא נכנעו קודם.

Fold מסיים את היד במצב הנוכחי והשחקן מפסיד את ההימור הבסיסי שלו. הכפתור Play מביא את המשחק לשלב הבא ואם זה כבר השלב האחרון אז יד הדילר נחשפת על מנת לקבוע זכייה, הפסד או תיקו ביחס לכל הידיים שלא נכנעו קודם.פוקר קריבי פתוח כללי המשחקיםIndex Royal Vegas Casino