Las Vegas רולטה כללי המשחקים

תוריד בחינם את תכנת הקזינו המתקדמת ביותר בעולם Las Vegas רולטה ( )

 Las Vegas רולטה כללי המשחקים תוריד משחקי שולחן

כללי רולטה Las Vegas ( משחקי שולחן )

המלה "רולטה" מקורה בשפה הצרפתית ומשמעותה "גלגל קטן". משחק הרולטה קיים מאות שנים (בוריאנטים שונים ומגוונים). קיימות דעות שמצביעות על כך שהחיילים הרומיים השתמשו בגלגלי מרכבות המלחמת שלהם על מנת לשחק רולטה בהפסקות. אחרים טוענים כי אנשי הכנסיה הנוצרית הביאו לאירופה משחק בצורת גלגל מסין בימי הביניים. בכל מקרה, ידוי לנו כי משחק הרולטה היה פופולרי מאוד באירופה כבר במאות 18 ו-19, במיוחד בצרפת

כיום, גלגל הרולטה מהווה את הסמל הבינלאומי המוכר ביותר של פרסטיז'ת בתי הקזינו ברחבי העולם

גלגל הרולטה מחולק ל-38 חריצים כאשר 36 מהחריצים ממוספרים מ-1 עד 36, חצי מהם אדומים וחצי שחורים. שני החריצים הנותרים הם ירוקים ומסומנים 0 ו-00. הגלגל, שעשוי בדרך כלל מעץ, מסתובב על צירו. הדילר מסובב אותו לכיון אחד ומשחרר כרור שנהב קטן בחלק החיצוני של הגלגל כשהוא מתחיל להסתובב לכיוון השני. הכדור מטייל הרבה סביב מספרי הרולטה לפני להיעצר. כשבסופו של דבר מאבד תאוצה, הכדור נופל על מרכז הגלגל ונעצר על אחד החריצים. לפני להיעצר הוא עוד יכול לקפץ מחירץ לחריץ

הנאת המשחק נובעת ממגוון האפשרויות והשילובים להימור ומהשניות המרתקות אשר לפני נפילת הכדור על החריץ

משחק

השחקנים מניחים על המשטח את ההימורים כנגד הבית

כאשר מונח הימור על המשטח, הכפתור Spin יהפוך למצב פעיל. השחקנים יכולים להמר הימורים נוספים, לשנות הימורים קיימים או להעביר אסימונים ממקום למקום. הכפתור Re-bet תניח את אותה כמות אסימונים באותה צורה ושילוב מספרים כפי שהימרת בסיבוב הקודם. כאשר כל ההימורים הרצויים הונחו, השחקנים יכולים ללחוץ שך Spin על מנת לשחחר את הכתוד ולהפעיל את הגלגל. משנעצר הכדור באחד מהחריצים, נקבעים הזוכים

תוצאת כל סיבוב מופיעה בלוח אשר בצד הימני של המסך. הלוח מתאר את התוצאות האחרונות שהתקבלו

ההימורים שהפסידו מוצאים מהמשטח וההימורים שזכו משולמים כמפורט בטבלה

טבלת התשלומים של הרולטה
הימורים פנימיים סיכויי הזכייה
מספר בודד 35:1
פיצול - שני מספרים 17:1
שורה - שלושה מספרים 11:1
שלישיה - שלושה מספרים 11:1
פינה - ארבעה מספרים 8:1
חמישה מספרים - חמשת המספרים הראשונים: 0, 00, 1, 2, 3 6:1
רחוב - ששה מספרים בשתי שורות סמוכות 5:1
הימורים חיצוניים סיכויי הזכייה
עמודה אחת - יש 3 עמודות - 12 מספרים לעמודה 2:1
תריסר אחד - יש 3 תריסרים 2:1
אדום / שחור 1:1
זוגי / אי זוגי 1:1
חצי תחתון (18-1) / חצי עליון (36-19) 1:1

ההימורים הפנימיים הם כל ההימורים שמונחים בתוך עמודות ושורות המספרים וכוללים

הימורים חיצוניים הם כל ההימורים שמונחים מחוץ לעמודות ושורות המספרים וכוללים לדוגמה, אם זכית בהימור של 20 דולר על מספר בודד (35 ל-1), תקבל את סכום ההימור המקורי בסך 20 דולר ועוד סכום ההימור כפול 35, כלומר עוד 700 דולר. דוגמה נוספת, אם זכית בהימור של 100 דולר על צבע אדום (ביחס של 1 ל-1) תקבל את סכום ההימור המקורי בסך 100 דולר ועוד 100 דולר נוספים, סך הכל תקבל 200 דולר

השחקנים אינם יכולים להמר סכום גבוה מסכום המקסימום המותר בכל סיבוב המשחק. לרולטה יש שני סכומי מקסימום, אחד עבור ההימורים הפנימיים ואחד עבור החיצוניים (ראה את השולחן למטה). סכומי מינימום ומקסימום המותרים מפורטים בתחתית המסך שלך

שולחן רולטה להמחשת הימורים
הימורים פנימיים
מספר בודד
פיצול - שני מספרים
שורה - שלושה מספרים
פינה - ארבעה מספרים
חמישה מספרים - חמשת המספרים הראשונים: 0, 00, 1, 2, 3
רחוב - ששה מספרים בשתי שורות סמוכות
הימורים חיצוניים
עמודה אחת - יש 3 עמודות - 12 מספרים לעמודה
תריסר אחד - יש 3 תריסרים
אדום / שחור
זוגי / אי זוגי
חצי תחתון (18-1) / חצי עליון (36-19)

האסימונים בתמונה מראים היכן מניחים את כל סוגי ההימורים

 Las Vegas רולטה כללי המשחקים
Las Vegas רולטה כללי המשחקיםIndex Royal Vegas Casino