Monte Carlo רולטה כללי המשחקים

תוריד בחינם את תכנת הקזינו המתקדמת ביותר בעולם Monte Carlo רולטה ( )

 Monte Carlo רולטה כללי המשחקים תוריד משחקי שולחן

כללי המשחקים Monte Carlo רולטה ( משחקי שולחן )

המלה "רולטה" מקורה בשפה הצרפתית ומשמעותה "גלגל קטן". משחק הרולטה קיים מאות שנים (בוריאנטים שונים ומגוונים). קיימות דעות שמצביעות על כך שהחיילים הרומיים השתמשו בגלגלי מרכבות המלחמת שלהם על מנת לשחק רולטה בהפסקות. אחרים טוענים כי אנשי הכנסיה הנוצרית הביאו לאירופה משחק בצורת גלגל מסין בימי הביניים. בכל מקרה, ידוי לנו כי משחק הרולטה היה פופולרי מאוד באירופה כבר במאות 18 ו-19, במיוחד בצרפת

כיום, גלגל הרולטה מהווה את הסמל הבינלאומי המוכר ביותר של פרסטיז'ת בתי הקזינו ברחבי העולם

European Roulette wheels are divided into 37 evenly spaced slots numbered 0, and 1 through 36. The zero slot is green and the other numbers are either red or black. The evenly balanced wheel, usually made of polished wood, turns on a spindle. The dealer spins the wheel in one direction and releases a small ivory ball in the opposite direction into the outer edge of the wheel, where it circles many times before slowing down. As the ball loses momentum it falls toward the center of the wheel and drops into one of the slots. It may bounce around from slot to slot but eventually it settles into a single slot to end that round of the game.

הנאת המשחק נובעת ממגוון האפשרויות והשילובים להימור ומהשניות המרתקות אשר לפני נפילת הכדור על החריץ

משחק

השחקנים מניחים על המשטח את ההימורים כנגד הבית

כאשר מונח הימור על המשטח, הכפתור Spin יהפוך למצב פעיל. השחקנים יכולים להמר הימורים נוספים, לשנות הימורים קיימים או להעביר אסימונים ממקום למקום. הכפתור Re-bet תניח את אותה כמות אסימונים באותה צורה ושילוב מספרים כפי שהימרת בסיבוב הקודם. כאשר כל ההימורים הרצויים הונחו, השחקנים יכולים ללחוץ שך Spin על מנת לשחחר את הכתוד ולהפעיל את הגלגל. משנעצר הכדור באחד מהחריצים, נקבעים הזוכים

תוצאת כל סיבוב מופיעה בלוח אשר בצד הימני של המסך. הלוח מתאר את התוצאות האחרונות שהתקבלו

ההימורים שהפסידו מוצאים מהמשטח וההימורים שזכו משולמים כמפורט בטבלה

טבלת התשלומים של הרולטה
הימורים פנימיים סיכויי הזכייה
מספר בודד 35:1
פיצול - שני מספרים 17:1
שורה - שלושה מספרים 11:1
שלישיה - שלושה מספרים 11:1
פינה - ארבעה מספרים 8:1
Top Line (First 4 numbers: 0, 1, 2, 3) 8:1
רחוב - ששה מספרים בשתי שורות סמוכות 5:1
הימורים חיצוניים סיכויי הזכייה
עמודה אחת - יש 3 עמודות - 12 מספרים לעמודה 2:1
תריסר אחד - יש 3 תריסרים 2:1
אדום / שחור 1:1
זוגי / אי זוגי 1:1
חצי תחתון (18-1) / חצי עליון (36-19) 1:1

ההימורים הפנימיים הם כל ההימורים שמונחים בתוך עמודות ושורות המספרים וכוללים

הימורים חיצוניים הם כל ההימורים שמונחים מחוץ לעמודות ושורות המספרים וכוללים לדוגמה, אם זכית בהימור של 20 דולר על מספר בודד (35 ל-1), תקבל את סכום ההימור המקורי בסך 20 דולר ועוד סכום ההימור כפול 35, כלומר עוד 700 דולר. דוגמה נוספת, אם זכית בהימור של 100 דולר על צבע אדום (ביחס של 1 ל-1) תקבל את סכום ההימור המקורי בסך 100 דולר ועוד 100 דולר נוספים, סך הכל תקבל 200 דולר

השחקנים אינם יכולים להמר סכום גבוה מסכום המקסימום המותר בכל סיבוב המשחק. לרולטה יש שני סכומי מקסימום, אחד עבור ההימורים הפנימיים ואחד עבור החיצוניים (ראה את השולחן למטה). סכומי מינימום ומקסימום המותרים מפורטים בתחתית המסך שלך

שולחן רולטה להמחשת הימורים
הימורים פנימיים
מספר בודד
פיצול - שני מספרים
שורה - שלושה מספרים
פינה - ארבעה מספרים
Top Line (First 4 numbers: 0, 1, 2, 3)
רחוב - ששה מספרים בשתי שורות סמוכות
הימורים חיצוניים
עמודה אחת - יש 3 עמודות - 12 מספרים לעמודה
תריסר אחד - יש 3 תריסרים
אדום / שחור
זוגי / אי זוגי
חצי תחתון (18-1) / חצי עליון (36-19)

האסימונים בתמונה מראים היכן מניחים את כל סוגי ההימורים

 Monte Carlo רולטה כללי המשחקים
Monte Carlo רולטה כללי המשחקיםIndex Royal Vegas Casino