Baccarat Spel regler

Gratis Nerladdning Baccarat Spel Kasino ( )

 Gratis Nerladdning Download Baccarat Kort Spel

Baccarat Regler

Baccarat är ett spännande kort spel som var en framträdande del av intrigen i James Bond novellen Casino Royale av Ian Flemming. Spelet finner sitt ursprung i Italien under medeltiden och hämtar sitt namn från det italienska ordet för "noll", då de klädda korten och Tior – vilka normalt sett har en hög valör i de flesta spel – räknas som noll i Baccarat. Spelet fann sig in till den Franska aristokratin vid en okänd tidpunkt, där spelet åtnjöt stor popularitet. Idag är Baccarat favorit spelet för Storspelare och världskända spelare världen över.

Målet är att satsa på vilken av två händer ("Player/Spelarens" eller "Banker/Bankirens") kommer ha summan närmast 9. Ni kan satsa på valfri hand – eller tie.

Kortutdelning och Poängräkning

Baccarat ( kort spel ) spelas med åtta kortlekar, blandade och placerade i en "korthållare". Varje hand kommer få minst två kort, men ej mer än tre. Det första och tredje kortet delat från korthållaren utgör Spelarens hand, och det andra och fjärde utgör Bankirens hand. Om det behövs, delas ett tredje kort ut till vardera hand i enlighet med specifika regler som visas i diagrammet nedan. Alla kort delas ut med framsidan upp.

Kort värden är:

Summan av varje Hand är den sista siffran av summan av kortvärdet för Handen. Således är en hand med en 8:a och en 9:a totalt summan 7 (eftersom 8 + 9 = 17). Detta är varför Tio och Klädda kort räknas som noll – bara sista siffran räknas, så en 10:a har värdet noll. Summan kommer alltid gå från 0 till 9 och, till skillnad från Blackjack, är det omöjligt att bli tjock.

Exempel på poängräkning:

En Natural

Eftersom målet för varje hand är att komma så nära 9 som möjligt, att få en summa på 8 eller 9 med de första två korten är en bra sak. Detta kallas för en "natural", och om VARDERA händer får en natural, måste BÅDA händer stanna. Naturligtvis är den enda summan som kan slå en natural 8:a inget mindre än en natural 9:a.

Spel Följd

Två kort delas ut till både Spelaren och Bankiren. Om någon hand har en natural, vinner den handen. Om båda händer har en natural, vinner den högsta. Om båda händer har samma natural, är det en tie.

Om varken Spelaren eller Bankiren har en natural, går spelet vidare och Spelaren börjar.

Spelarens hand har en summa på 6 eller 7. Om summan är mindre än 6, drar Spelaren ett kort och får fram en ny summa baserad på det totala värdet av alla tre korten.

SPELREGLER FÖR SPELARE

När Spelarens första två kort är dragna: Spelare Aktivitet
0, 1, 2, 3, 4, 5 TAR
6, 7 STÅR KVAR
8, 9 STÅR KVAR (natural)

Nu är det Bankirens tur. När spelaren står kvar på 6 eller 7 (och därför inte tog ett tredje kort), är Bankirens spel ganska enkelt. Bankiren måste ta kort på summorna 0, 1, 2, 3, 4, eller 5 och stå kvar på 6 eller 7.

SPELREGLER FÖR BANKIREN NÄR SPELARE STÅR KVAR PÅ 6 ELLER 7

När Bankirens första två kort är totalt: Bankirens Aktivitet
0, 1, 2, 3, 4, 5 TAR
6, 7 STÅR KVAR
8, 9 STÅR KVAR (natural)

Dock, om Spelaren tog ett tredje kort, blir Bankirens spel mycket intressantare. I detta fall, står bankiren kvar på summan 7 men tar eller står kvar på summan 6 eller under beroende på valören av Spelarens TREDJE KORT (inte på Spelarens HAND). Reglerna för huruvida Bankiren tar eller står kvar är följande:

SPELREGLER FÖR BANKIREN NÄR SPELARE DRAR ETT TREDJE KORT

Bankirens
Summa
Spelares Tredje Kort
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 S S S S S S S S S S
6 S S S S S S D D S S
5 S S S S D D D D S S
4 S S D D D D D D S S
3 D D D D D D D D S D
2 D D D D D D D D D D
1 D D D D D D D D D D
0 D D D D D D D D D D
S = STÅR KVAR D = TAR

Vinnande

Baccarat Spel reglerIndex Royal Vegas Casino