Keno ( Bingo, Lotteri ) Spel regler

Gratis Nerladdning Keno ( Bingo, Lotteri ) Spel Kasino ( )

 Gratis Nerladdning Download Keno ( Bingo, Lotteri ) Lotteri Spel

Keno Regler

Ordet "Keno" ( lotteri spel ) har Franska eller Latinska rötter (Fr. quine fem vinnande nummer, L. quini fem vardera), men i grund och botten uppkom spelet i Kina för ca 2000 år sen. Legenden säger att spelet räddade en uråldrig stad i en tid av krig, och dess vidsträckta popularitet hjälpte till att finansiera byggandet av den Kinesiska Muren. Enligt en källa, skickades Keno resultatet via brev duvor från de stora städerna till de utomliggande byarna. Tillslut introducerades Keno till Västerländerna via Kinesiska immigranter när de seglade över Stilla Havet för att hjälpa till och bygga den transkontinentala järnvägen på 1800talet.

Keno ( lotteri spel ) liknar lotto spel, på det sättet att spelare har ett kort eller en lott med nummer som väljs i hopp om att de matchande numrerade bollarna skall komma upp under spel. Tidiga Keno spel sökte fem nummer för att vinna. En del Keno Givare använde en stor burk med en lång smal nacke för att tumla bollarna. Nacken var så pass smal att den bara tillät en boll i taget att färdas igenom, på så sett eliminerandes argument om vilket nummer som vart draget. Av uppenbara skäl vart denna burk kallad "Keno gåsen".

För att Spela:

Först måste spelare köpa en Castle Keno lott. För att köpa en lott, placera en 1$ marker i cirkeln markerad "Placera Satsningar" på Satsnings bordet. Inga av satsnings möjligheterna kan bli aktiva innan en lott är köpt.

Därefter försöker spelare förutse vilka nummer som kommer dras genom att markera från 1 till 15 av de numrerade blocken (“Spots”) på muren. För att markera ett block, placera helt enkelt muspekaren över blocket och klicka det. Blocket kommer ändra färg för att indikera att numret har blivit markerat. Alltmedan ni markerar block, kommer Spots räknaren i botten på skärmen att öka i antal. (Notera att det är möjligt att markera mer än 15 nummer, dock kan inga nummer dras tills antalet nummer är reducerat till 15 eller mindre). För att ta bort en markering, bara klicka på blocket och det kommer ändra tillbaka till originalfärgen. (och räkna ner Spots räknaren).

Det finns fem satsnings möjligheter i Castle Keno. Varje möjlighet kräver att ett visst antal Spots blir markerade innan spelet blir aktivt. Allteftersom ni markerar Spots, kommer knapparna att lysas upp när ni har tillfredställt de minimum och maximum antal Spots som krävs (se Satsnings Möjligheter nedan).

När ni är tillfreds med arrangerandet av era Nummer ("Spots"), klicka på den valda satsnings möjligheten på Satsnings Bordet för att starta spelet. Tjugo stenar kommer att kastas mot Slotts Muren, träffandes olika nummer slumpmässigt. När varje sten krossas mot ett block i muren, kommer en flagga att vecklas ut för at visa de korresponderande nummer. När ett nummer du markerat på muren träffas av en av stenarna, kallas det för en träff ("hit").

Efter att sista stenen har funnit sitt mål, kommer spelaren få eventuell utdelning efter hur många stenar som träffade de markerade blocken, baserat på utdelnings tabellen för den valda satsnings möjligheten som gjordes.

BETTING OPTIONS:

Vårt Keno spel spelas med de traditionella 80-numrerade lotterna och det dras 20 nummer ungefär som ett standard lotteri. Lotten är uppställd i två halvor, numrerade 1-40 på "Top" delen och 41-80 på "Bottom" delen. Vi har lagt till en rolig knorr till spelet genom att presentera spelet som en Slotts mur, med 80 nummer målade på granit block som då representerar muren. Istället för att bollar dras för att annonsera vinnande kombinationer, lobbas istället stenar från en katapult för att träffa de korresponderande nummer som dras. Kommer stenarna att krossa era nummer? Det är kul att se muren rasa allteftersom ni får reda på resultatet!

De fem typer av satsningar på en Castle Keno lott är:

  1. BET
  2. BET AGAINST
  3. HIT ALL
  4. HIGH ROLLER
  5. TOP OR BOTTOM
Klicka på någon av dessa ovanstående länkar för att se Satsnings beskrivning och utdelnings tabell. Efter varje spel kan Spelare välja att stanna kvar på samma nummer de spelade i sista spelet (genom att klicka på RE-BET knappen), eller markera nya nummer på lotten. Olika satsnings möjligheter blir aktiverade allteftersom ni placerar era nummer, dock kan ni ej markera mer än 15 nummer i något enskilt spel.

BET

BET möjligheten blir aktiverad så fort du markerar åtminstonde ett nummer på Keno lotten.(När du klickar BET startar spelet – så klicka inte tills du markerat färdigt dina nummer.) Ni kan markera upp till 15 av de 80 möjliga nummer, men inte mer än 15. Ni betalas om ett eller flera nummer av de du markerat krossas av stenar från katapulten. När ett nummer ni markerat på muren träffas av en av dessa stenar kallas det för en "Hit".

Låt oss säga att du markerar 7 nummer. Om 4 av dessa 7 nummer träffas, betalar vi ut 5$. Om 5 av de 7 nummer träffas, blir utdelningen 20$. Om 6 av de 7 nummer träffas, hoppar summan upp till 250$, och om alla 7 nummer träffas, vinner du 2000$ !

Följande är Bet möjlighetens utdelnings tabell för en 1.00$ lott. Du läser tabellen på följande sätt:

Nummer 1
Träff Utdelning ($)
1 3
Nummer 2
Träff Utdelning ($)
2 6
1 1
Nummer 3
Träff Utdelning ($)
3 30
2 3
Nummer 4
Träff Utdelning ($)
4 90
3 8
2 1
Nummer 5
Träff Utdelning ($)
5 300
4 11
3 3
2 1
Nummer 6
Träff Utdelning ($)
6 500
5 60
4 5
3 1
2 1
Nummer 7
Träff Utdelning ($)
7 2000
6 250
5 20
4 5
Nummer 8
Träff Utdelning ($)
8 3000
7 350
6 50
5 6
4 4
3 1
Nummer 9
Träff Utdelning ($)
9 5000
8 1000
7 80
6 15
5 6
4 2
3 1
Nummer 10
Träff Utdelning ($)
10 8000
9 1000
8 300
7 50
6 12
5 3
4 1
3 1
Nummer 11
Träff Utdelning ($)
11 10000
10 3000
9 800
8 80
7 20
6 8
5 5
4 1
Nummer 12
Träff Utdelning ($)
12 12000
11 5000
10 2500
9 250
8 90
7 30
6 3
5 2
4 1
Nummer 13
Träff Utdelning ($)
13 15000
12 8000
11 2500
10 1000
9 200
8 40
7 5
6 3
5 2
4 1
Nummer 14
Träff Utdelning ($)
14 18000
13 8000
12 4000
11 1500
10 800
9 150
8 20
7 10
6 4
5 1
Nummer 15
Träff Utdelning ($)
15 20000
14 10000
13 5000
12 2000
11 1000
10 300
9 100
8 20
7 5
6 2
5 1

BET AGAINST

BET AGAINST är aktivt så fort du har markerat minst 8 Nummer på er lott. Med denna möjlighet, satsar du på att inga av de nummer du markerat kommer bli träffade av de stenar som kastas. Du får utdelning bara om inga markerade nummer träffas. Följande är utbetalnings tabellen för Bet Against för en 1.00$ Castle Keno lott.

Nummer Markerade Utdelning ($)
15 80
14 56
13 39
12 27
11 20
10 14
9 10
8 6

HIT ALL

HIT ALL möjligheten kan bli spelad med 2 till 7 Nummer markerade på lotten. Ni satsar på att alla nummer markerade kommer bli träffade. Ni kommer enbart få utdelning om alla nummer ni valt är bland de 20 träffar på muren. Följande är utdelnings tabellen för Hit All för en 1.00$ Castle Keno lott.

Nummer Markerade Utdelning ($)
7 28000
6 5600
5 1150
4 240
3 48
2 12

HIGH ROLLER

HIGH ROLLER möjligheten är aktiverad så fort du markerat minst ett Nummer på Castle Keno lotten. HIGH ROLLER spelas nästan precis som ett normalt BET spel, men Utdelningen sker på en annan tabell där du måste träffa rätt på flera nummer för att kunna få utdelning, men där Utdelningen är större. Följande är utdelnings tabellen för High Roller för en 1.00$ Castle Keno lott.

Nummer 1
Träff Utdelning ($)
1 2.80
Nummer 2
Träff Utdelning ($)
2 11.20
Nummer 3
Träff Utdelning ($)
3 40
2 0.80
Nummer 4
Träff Utdelning ($)
4 160
3 4
Nummer 5
Träff Utdelning ($)
5 680
4 10
3 1
Nummer 6
Träff Utdelning ($)
6 2000
5 72
4 6.40
Nummer 7
Träff Utdelning ($)
7 6000
6 280
5 24
4 1.60
Nummer 8
Träff Utdelning ($)
8 12000
7 720
6 80
5 12
4 1
Nummer 9
Träff Utdelning ($)
9 20000
8 3200
7 240
6 32
5 7.20
Nummer 10
Träff Utdelning ($)
10 24000
9 3200
8 600
7 104
6 32
5 0.80
Nummer 11
Träff Utdelning ($)
11 24000
10 12000
9 1000
8 100
7 60
6 17.60
Nummer 12
Träff Utdelning ($)
12 28000
11 16000
10 4000
9 800
8 120
7 32
6 6.40
5 0
4 1
Nummer 13
Träff Utdelning ($)
13 28000
12 20000
11 12000
10 2000
9 600
8 80
7 16
6 1.60
Nummer 14
Träff Utdelning ($)
14 28000
13 20000
12 12000
11 3200
10 960
9 400
8 40
7 9.60
Nummer 15
Träff Utdelning ($)
15 32000
14 28000
13 24000
12 20000
11 2400
10 440
9 120
8 28
7 7.20

TOP OR BOTTOM

TOP OR BOTTOM är enbart ett möjligt val som är aktiverat innan ni markerat lotten. Du behöver enbart placera er insats för att använda denna möjlighet. Du satsa då på att "Top" eller "Bottom" delen av lotten kommer få märkbart mindre träffar än den motsatta delen. Ni behöver inte markera nummer, och ni behöver inte välja "Top" eller "Bottom". Ni satsar bara på att det kommer vara en stor skillnad mellan de antal träffar varje halva får.

När skillnaden är större, blir utdelningen större. Följande är Top eller Bottom Utdelnings tabellen för en 1$ Castle Keno lott.

Träffar på Top
eller Bottom
Träffar på
Andra Halvan
Skillnad i träffar
mellan Halvor
Utdelning ($)
7 13 6 1
6 14 8 4
5 15 10 10
4 16 12 40
3 17 14 200
2 18 16 600
1 19 18 4000
0 20 20 10000
Keno ( Bingo, Lotteri ) Spel reglerIndex Royal Vegas Casino