Kasino Solitaire Patience Spel regler

Gratis Nerladdning Kasino Solitaire Patience Spel Kasino ( )

 Gratis Nerladdning Download Kasino Solitaire Patience Kort Spel

Kasino Solitaire Regler

Solitaire ( kort spel ), ett populärt spel världen över, är känt under många namn, inkluderandes Klondike, Patience, Canfield, Chinaman, Demon och Fascination. Det finns tusentals varianter och användes för avslappnings syfte av historiska personer, såsom Napoleon, Metternich, Paganini och Churchill. Kasino Solitaire lägger till ytterligare spänning till detta engagerande tidsfördriv genom att ställa spelaren emot huset för att vinna riktiga pengar för varje kort som läggs upp i de fyra grunderna (Suit Stacks).

Poängen med Kasino Solitaire ( kort spel ) är att flytta korten i leken så att man bygger upp de fyra svithögarna, som till slut ska bestå av samtliga kort i ordningen, startandes med ess som grund. För varje 52 enheter ni satsar, kommer ni få betalt 5 enheter för varje kort ni kan placera någon av de fyra svithögarna.

Spel Regler

Given

 1. En singel lek bestående av 52 kort används.
 2. Det finns 4 grundplatser för svithögar som från början är tomma.
 3. Det finns 7 Kolumn Högar med kort lagda högvis med det översta kortet öppet. Korten är utdelade från vänster till höger på följande vis: 1 kort i första högen, 2 kort i andra högen, 3 kort i tredje högen 0och så vidare fram tills 7 kort i den sista högen till höger.
 4. Resten av korten är placerade dolt i Reserv Högen i det övre vänstra hörnet.
 5. En Spel Lek kommer skapas genom att kort vänds upp från Reserv Högen och placerar dessa öppet i Spel Leks högen, som man finner direkt till höger om Reserv Högen.
 6. Sviterna är Spader, Hjärter, Klöver, och Ruter.
Stapla Kort
 1. Svithögen måste starta med ett Ess och följa sviten i stigande ordning (t.ex. A,2,3,4,5,6,7,8,10,Kn,D,K av Hjärter, från botten till toppen).
 2. Radhögar måste placeras omväxlandes rött och svart, och måste successivt placeras i fallande ordning. Således kan du placera antingen en 4 eller en 4 på en 5, men inte 4eller 4.
 3. Spel Leken byggs upp genom att vända det översta kortet av Reserv Högen och placera detta kort överst i Spel Leken (sker genom att klicka på det översta kortet i Reserv Högen). Spel Leken reduceras genom att spela det översta kortet på antingen en Radhög eller Svithög (vänster klicka och dra kortet in i positionen).
 4. Ni kommer vilja bygga och flytta Radhögar för att frilägga kort ni behöver för att bygga Svithögarna.
Att Flytta Kort och Radhögar
 1. Alla kort som är öppna i valfri Hög är tillgängliga för spel.
 2. För att flytta ett kort, en hög eller en del av en hög från en Radhög till en annan, klicka helt enkelt på det högsta kortet du vill flytta och dra detta till den nya radhögen.
 3. Bara en Kung eller en stapel med en Kung kan flyttas till en tom Radhögs position.
 4. För att flytta det översta kortet från Spel Leken till en radhög, klicka på kortet och drag det till den plats ni vill att kortet skall ligga.
 5. För att flytta det översta kortet i Spel Leken eller från någon Radhög till en Svithög, klicka och drag kortet – eller dubbelklicka det och det kommer gå direkt till den korrekta högen automatiskt.
 6. För att kunna nå ett dolt kort i en Radhög, måste du först frilägga kortet ifråga genom att flytta de öppna korten till en annan radhög eller till en tom radhögs position. När det översta kortet i en Radhög är dolt, klicka på kortet för att öppna det.
 7. När ni inte längre kan flytta något kort eller några staplar, klicka på Reserv Högen för att få fram ett nytt kort på Spel Leken.
 8. Ni kan bara gå igenom Reserv Högen en gång. När ett "X" uppenbarar sig, har ni vänt det sista kortet från Reserv Högen.
För att Spela
 1. Sätt Insats Valet till den summan ni vill satsa, antingen 5.20$, 52$, 104$, 156$, 260$ or 520$.
 2. Klicka Deal.
 3. Följ Spelreglerna för att flytta kort upp till Svithögarna i det övre högra hörnet. Tips: Starta med att flytta eventuella Ess till Svithögarna och sammanföra Radhögar för att öppna upp så många av de dolda korten som möjligt innan ni drar kort ur reserv högen.
 4. När ni har flyttat alla 52 kort till Svithögarna eller inte kan göra några fler förflyttningar, klicka Avsluta Spel för att ta emot dina vinster och tömma bordet för en ny runda.
Utbetalning
Vinst betalas ut för varje kort ni placerat i Svithögarna – beroende på den summan ni satsade, kommer ni få utbetalt efter följande tabell:

Valet Satsad Summa Win Rate
(Summa betalad Per Kort i Svit Högarna)
Maximum Vinst
1 $5.20 $0.50 $26
2 $52 $5 $260
3 $104 $10 $520
4 $156 $15 $780
5 $260 $25 $1300
6 $520 $50 $2600

Ju mer ni satsar, desto mer kan ni vinna!

Spel Kontroller

Insats Val. Klickandes en Insats Val knapp kommer sätta denna summa för varje spel av Kasino Solitaire. Vald knapp är framhävd för att indikera att detta är den nuvarande satsnings summan. Ni kan ändra insats summan innan ni påbörjat ett nytt spel.

Win Rate. Indikerar den kurs spelaren kommer vinna pengar efter för varje kort som läggs upp i Svithögarna. Vinst Kursen bestäms av Insats Valet inställningen.

Win Meter. Indikerar summan av pengar hitintills vunnet av spelaren i det nuvarande spelet. Vinst Mätarens värde är lika med antalet kort i Svithögarna gånger Vinst Kursen.

Deal. Startar ett nytt spel genom att dela ut en ny hand. Spelaren kan därefter börja spela genom att flytta eller frilägga nya kort.

End Game. Stoppar spelet och betalar ut eventuell vinst (som är indikerat av Vinst Mätaren) till spelarens konto balans. Inga fler förflyttningar kan göras efter att Avsluta Spel har klickats.

Undo. Tillåter spelare att ångra sista flyttningen, om så är tillåtet. Ångra är ej aktivt när en ångra aktion inte är tillåten. Som exempel, kan ni inte ångra en vändning av ett kort – när väl ett kort är vänt kommer det förbli vänt. Spelare kan bara ångra den senaste flyttningen. När det väl är klickat kommer Ångra vara inaktivt tills en efterföljande flyttning sker som är ångringsbar.

Kasino Solitaire Patience Spel reglerIndex Royal Vegas Casino